Strefa dla polskiego pracodawcy

Specjalizujemy się w rekrutacji pracowników zza wschodniej granicy dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców.  Naszymi klientami są gospodarstwa rolne i zakłady pracy sezonowej. Oferujemy rekrutację pracowników niewykwalifikowanych oraz wykwalifikowanych w różnych zawodach.

W ramach usługi zapewniamy Państwu:
- Doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników ze wschodu
- Rekrutacj pracowników
- Negocjowanie wynagrodzeń między pracownikami a polskim pracodawcą
- Kompleksowe czynno[ci formalno – prawne dotyczące otrzymania przez pracowników wiz oraz zgody na
podjęcie pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
- Koordynacj przyjazdu pracowników do Polski

Usługi obejmują teren całego kraju.